07.09.2017

Laadukasta kehittämistä 7 minuuttia kerrallaan

15.8.2017 käynnistyi Metsä Fibren uusi biotuotetehdas Äänekoskella. Käyttöönottoajaksi oli määritetty jo kolme vuotta sitten elokuun 15 päivä, klo: 6.00. Kun käyttöönoton aika lopulta tuli, niin tuotanto pärähti käyntiin klo: 5.53, siis
7 minuuttia etuajassa ja budjetissa. Monella mittapuulla huomioiden tämä on erittäin mahtava saavutus. Jäljelle jääneen 7 minuuttiahan voi käyttää vaikkapa kananmunan kovaksi keittämiseen, tehokkaaseen pikatreeniin, tai teinivuosien leikkiin ’7 minuuttia taivaassa’.

Tai sitten voi lukaista seuraavat ajatukset ja varmistaa, että omalla vastuulla olevan kehitysprojektin aikataulu, laajuus ja budjetti pysyvät hallinnassa. Myös ilman munakelloa.

1. Pilko kokonaisuus

Vanha, kulunut norsuteoria toimii niin elämänmuutosten kuin IT-projektienkin edessä nikotellessa. Pilko pieniksi. Pienet kokonaisuudet voi tarvittaessa kilpailuttaa erikseen. Ketterän kehityksen ja jatkuvan validoinnin avulla pystytään nopeammin tunnistamaan mahdolliset haasteet. Voidaan tehdä korjausliikkeitä, jotka ovat pienemmän osakokonaisuuden sisällä hallittavissa.

2. Suunnittele vähän, suunnittele jatkuvasti

Sen sijaan, että projektin alussa käytetään pitkä aika ratkaisun yksityiskohtaiseen suunnitteluun, kannattaa suunnittelusta tehdä säännöllinen osa kehitystä. Alussa on tietenkin hyvä luonnostella kokonaisuus ja sen pääpiirteet. Liian tarkka, aikaa vievä ja kallis etukäteen suunnittelu kannattaa unohtaa.

3. Priorisoi

Jos budjetti ja aikataulu ohjaavat tekemistä on tärkeä hyväksyä, ettei kaikki ole mahdollista. Jatkuvan suunnittelun yhteydessä tehtävän priorisoinnin kautta varmistetaan, että kriittiset liiketoiminnan ja loppukäyttäjien vaatimukset tulevat varmasti huomioitua. Vähemmän kriittiset jätettäköön sovinnolla odottamaan jatkokehitystä.

4. Validoi usein

Jatkuva suunnittelu ja priorisointi edellyttää että toteutusta tarkastellaan ja testataan yhdessä säännöllisesti ja usein. Säännölliset demot ja läpikäynnit ovat hyvä lähtökohta validoinnille, mutta todellinen hyöty saadaan jatkuvan loppukäyttäjä testauksen kautta. Mitä myöhemmin käyttäjät pääsevät tutustumaan ratkaisuun, niin sen varmempaa on että ratkaisusta löytyy puutteita.

5. Älä oleta

Varmista että päätöksesi pohjautuvat empiiriseen tietoon eikä arvauksiin. Kun töitä hallitaan pienissä kokonaisuuksissa, usein suunnitellen ja validoiden konkreettisten tuotosten kautta, on helpompaa tehdä selkeitä päätöksiä. Opitun pohjalta ratkaisua pystytään tarvittaessa ja hyvissä ajoin ohjaamaan oikeaan suuntaan.

6. Mittaa toteutuneen ei suunnitellun mukaan

Pitkien suunnitteluvaiheiden edistymää on kiva ja helppo seurata ja raportoida, mutta toteutuman arvo on 0. Ainoa oikea mittari saavutetulle arvolle on toimiva ratkaisu.
Kun kokonaisuus pilkotaan pieniin osiin, missä pitkän suunnittelun sijaan keskitytään toteutukseen, jota pystytään validoimaan usein ja säännöllisesti niin pystytään paremmin mittaamaan edistymää sekä käytetyn ajan ja budjetin tuoma arvoa.

7. Luo ympäristö joka pohjautuu luottamukseen ja läpinäkyvyyteen

Mikään yllämainituista ei ole millään tasolla mahdollista jos työtä ei tehdä läpinäkyvästi ja yhtenä tiiminä. Mikään ei tuhoa tehokasta työskentelyä pahemmin kuin mikromanagerointi, tiedon panttaaminen ja siilomainen ajattelu.

Edistymän pitää olla tasapuolisesti kaikkien nähtävillä. Kun onnistumisista, epäselvyyksistä sekä ongelmista kerrotaan heti ja avoimesti, niin varmistetaan että kehitys tuottaa laadukkaimman lopputuloksen.

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Erkka Puusti

Bilot Alumni

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!