30.10.2014

Fiori ja SAPUI5 näyttävät suuntaa SAP-ratkaisujen käyttökokemukselle

SAP:n nykyinen linjaus liiketoimintasovellusten käyttökokemuksen uudistamisesta vaikuttaa hyvin selkeältä. Fiori näyttää suuntaa kaikkien uusien SAP-ratkaisujen (myös Cloud-ratkaisujen) käyttökokemukselle ja SAPUI5 on jatkossa keskeisin käyttöliittymäteknologia. SAP Fiori launchpad –aloitusnäkymä on tulevaisuudessa tärkein kirjautumispaikka SAP-sovelluksiin. SAP Portalin ja SAP GUI:n rooli pienenee vähitellen. Fiorin lisäksi olemassa olevien, SAP GUI:n kautta käytettävien toimintojen tehokkuutta ja käyttökokemusta voidaan parantaa nopeasti Screen Personas –työkalun avulla. Järjestelmien käytettävyyden parantaminen tuo monia merkittäviä liiketoimintahyötyjä, joista ilmeisimmät ovat työn tuottavuuden kasvu, käyttäjätyytyväisyyden paraneminen, virheiden väheneminen ja säästöt koulutuskustannuksissa.

Mitä Fiori ja SAPUI5 sitten tarkoittavat käytännössä? Fiori on suuri joukko SAP:n tarjoamia, helposti käyttöönotettavia HTML5-valmissovelluksia, jotka parantavat SAP:n käytettävyyttä huomattavasti ja mahdollistavat SAP-järjestelmien käytön laitteesta ja paikasta riippumatta. Nämä valmisssovellukset perustuvat SAP:n vakiotoiminnallisuuteen. Fiori-sovelluksissa on kolme pääluokkaa: transactional app –sovellukset on tarkoitettu tapahtumien kirjaukseen SAP-järjestelmään, fact sheet –sovellukset järjestelmässä olevien tietojen katseluun ja analytical app –sovellukset tietojen analysointiin.

Fiori-sovellusten käyttöliittymät on toteutettu SAPUI5:lla. SAPUI5 on SAP:in kehittämä –käyttöliittymäkirjasto, joka tarjoaa paljon valmiita komponentteja käyttöliittymäkehitykseen. Fiori-sovellukset ovat yhteydessä SAP-taustajärjestelmiin SAP Gatewayn kautta. Fiori vaatii SAP:n uusimmat Enhancement Package –versiot ja osassa sovelluksista vaatimuksena on myös HANA. Fiori-sovelluksia voi laajentaa ja muokata SAP HANA Cloud Platform –ympäristössä pyörivällä selainpohjaisella Web IDE –kehitystyökalulla (aikaisemmin River RDE). Samalla työkalulla voi kehittää myös kokonaan uusia SAPUI5-sovelluksia.

Fiori-valmissovellukset ja SAPUI5:lla yrityksen tarpeisiin rakennetut kokonaan uudet sovellukset tarjoavat samanlaisen käyttökokemuksen ja niitä voidaan käyttää rinnakkain. Fiori launchpad -aloitusnäkymän kautta voi avata Fiori-valmissovellusten lisäksi esim. yrityksen omia SAPUI5-sovelluksia, Screen Personas –sovelluksia tai webGUI –transaktioita. Fiori launchpad on roolipohjainen, personoitu ja reaaliaikainen, joten siinä näkyvät vain käyttäjän kannalta oleelliset tiedot ja sovellukset.

Milloin kannattaa valita Fiori ja milloin tehdä räätälöity sovellus SAPUI5:lla tai jollain muulla teknogialla? Fiori–valmissovellukset ovat toimiva vaihtoehto, jos ne sopivat käyttötapaukseen riittävän hyvin ja järjestelmäympäristö mahdollistaa niiden käytön. Jos yrityksellä ei ole vielä Gateway asennettuna tai SAP-järjestelmän Enhancement Package –versiot eivät salli Fiori-sovellusten käyttöä, järjestelmän käytettävyyttä on silti mahdollista parantaa uusien SAPUI5-sovellusten avulla, jotka voidaan tässä tapauksessa toteuttaa olemassa olevaan SAP-ympäristöön esim. Neptune Application Designer -kehitystyökalulla. Jos taas tietyn käyttäjäryhmän kaikki toiminnot on keskitetty SharePointissa olevalle työpöydälle, myös uusien SAP-sovellusten käyttöliittymät voi olla perusteltua toteuttaa SharePointiin esim. AngularJS:llä.

Loppujen lopuksi teknologia ei itsessään ole ratkaiseva asia, vaan se, kuinka hyvin liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan uuden ratkaisun avulla. Lisäksi päätöksenteossa on huomioitava kokonaiskustannukset ratkaisun elinkaaren ajalta: palvelimet, asennukset, lisenssit, sovelluskehitys, järjestelmien päivitykset ja ylläpito. Fiori ja SAPUI5 tarjoavat joka tapauksessa erinomaiset edellytykset SAP-järjestelmien käyttökokemuksen ja liiketoimintaprosessien merkittävälle parantamiselle.

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Tuomo Tähtinen

Consultant, SAP Mobile

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!