29.05.2013

Elämyksiä ERP-sovelluksista

Käyttökokemuksen merkityksestä kuluttajille suunnatuissa verkkopalveluissa on puhuttu jo pitkään, ja jälkijunassa sama asia on viimein alettu huomata myös yrityssovellusten kehittämisessä. Perinteiset ERP-käyttöliittymät taitavat monessa yrityksessä olla niitä vihatuimpia, ainakin jos kysytään Pertsa Peruskäyttäjältä. Mutta onko sillä väliä, tykkääkö Pertsa tuntikirjausvälineestä, kun sitä on kuitenkin pakko käyttää?

Käyttökokemukselle löytyy liiketaloudellisiakin hyötyjä, vaikka niitä onkin usein vaikea mitata. Esimerkiksi sovelluksen opetteluun käytetty aika on aina pois tuottavasta työstä. Sovellusten kirjo tai lyhyet päivittymissyklit pakottavat käyttäjiä jatkuvaan työvälineiden opetteluun. Mitä vähemmän opettelua tarvitaan, sen edullisempaa se on yritykselle – mikä tekee helppokäyttöisyydestä ja intuitiivisuudesta tuottavuustekijöitä.

Monia sovelluksia myös käytetään niin harvoin tai niin epäsäännöllisesti, ettei kunnollista käyttötottumusta pääse syntymään. Jokainen käyttökerta on ikään kuin ensimmäinen. Ajanhukka voi mennä myös ohjeiden etsimiseen ja niihin perehtymiseen, ja matkan varrella on helppo turhautua ja jättää asia odottamaan “parempaa hetkeä”. Puhumattakaan, että niitä ohjeita ei välttämättä ole helppo löytää intranetista, tai ne eivät ole ajan tasalla…

Turhauttavat kokemukset saavat käyttäjät helposti välttämään huonoa sovellusta, eikä sitä pahimmillaan edes omaksuta kunnolla käyttöön. Vai käyttäisitkö itse esimerkiksi huonon suunnittelun takia kankeaa dokumentinhallintaratkaisua tiedostojen jakeluun kollegoille, vai lähettäisitkö ne mieluummin sähköpostin liitteinä kuten ennenkin? (täysin kuvitteellinen esimerkki…) Kiireen keskellä houkutus pysyä vanhassa tavassa on suuri, vaikka uusia välineitä yritettäisiin pakottaa käyttöön.

Erityisesti ERP-puolella vajavaisesti käyttöön omaksutuilla sovelluksilla voi olla paljon kriittisempääkin merkitystä kuin ajanhukka. Virheellinen tai puutteellinen tieto johtaa virheisiin prosesseissa, vaikuttaa päätöksentekoon ja voi aiheuttaa ylimääräisiä kuluja mm. asiakasreklamaatioiden kautta. Varsinkin henkilöstöhallinnon ERP-liitännäisiä sovelluksia käyttävät usein kaikki yrityksen työntekijät, mikä toimii tehokkaana kertoimena huonosta käytettävyydestä johtuville ongelmille.

Kun puhutaan SAP-kentästä, avaimet HR-ratkaisujen käytettävyyden parantamiseen löytyvät Cordis Harmony ja Duet Enterprise-tuotteista. Näiden avulla henkilöstön itsepalvelusovellukset on helppo toteuttaa osaksi SharePoint-intranettia jokaisen helposti saataville. Ja mikä parasta, käyttöliittymät ovat sellaisia, joita Pertsa Peruskäyttäjäkin osaa heti käyttää!

 

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Sampo Yli-Olli

Bilot-Alumni

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!