17.06.2016

Case: Nykyaikaista taloushallinnon raportointia, budjetointia ja konsernilaskentaa

Bilot toimi Valion yhteistyökumppanina hankkeessa, jossa otettiin käyttöön uusi SAP HANA:aan perustuva SAP:n taloudensuunnittelu ja konsolidointi -ratkaisu sekä SAP:n raportointiratkaisu palvelemaan taloushallinnon raportointia, budjetointia ja konsernilaskentaa.

Valio on Suomen suurin, 17 osuuskunnan omistama maidonjalostaja, joka on toiminut suomalaisen maidontuotannon hyväksi jo 110 vuotta. Valio työllistää Suomessa noin 3100 henkilöä ja ulkomailla noin 800 henkilöä. Tehtaita Valiolla on 13 Suomessa, sekä yksi Venäjällä ja kaksi Virossa. Valiolla on viisi tytäryhtiötä ja vientiä yli sataan maahan. Liikevaihto on noin 1,8 miljardia euroa.

 

Bilot toimitti Valiolle SAP-kirjanpitojärjestelmän uudistuksen yhteydessä nykyaikaisen taloushallinnon operatiivisen raportoinnin, budjetoinnin ja konsernilaskennan kokonaisratkaisun taloustilanteen joustavaan ja mahdollisimman viiveettömään seurantaan. ”Tavoitteenamme uudelle ratkaisulle oli yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus ja tuotevalintojen kautta saavutettava kriittisten järjestelmien vahva integroitavuus.” kertoo Valion Project Manager Mariia Karhu.

Kustannustietoisuuden merkitys lisääntyi markkinatilanteen nopeiden muutosten johdosta

 

Markkinatilanteen nopeiden muutosten sekä Valion toiminnoissa korostuneen kustannustietoisuuden merkityksen kasvaessa Valio päätyi toteuttamaan laajan taloushallinnon järjestelmien uudistuksen ja hankkeen aikataulu oli erittäin tiukka. Myös raportoinnin, budjetoinnin ja konsernilaskennan osaprojektien tuli valmistua hankkeen kokonaisaikataulussa. ”Valitsimme Bilotin toimittamaan hanketta, koska Bilotilla oli aiempaa kokemusta vastaavista projektitoimituksista Suomessa sekä asiantunteva ja kokenut projektihenkilöstö. Meillä oli myös aiempia hyviä kokemuksia Bilotin projektitoimituksista myynnin järjestelmissä.” Mariia Karhu kertoo.

 

Excel-tiedostoista reaaliaikaiseen, jäljitettävään konsernilaskentaprosessiin Valion konsernilaskenta oli aiemmin useissa Excel-tiedostoissa. Tytäryhtiöiden tietojen kerääminen ja yhdistely oli haastavaa ja Excel-tiedostot eivät tukeneet tietojen jäljitettävyyttä ja raportointia. Uusi konsernilaskentajärjestelmä saa Valio Oy:n osalta tiedot integraation kautta ja tytäryhtiöiden manuaalisyötteille on rakennettu välittömän palautteen antavat syötteiden validointikäytännöt. Yhtenäisellä järjestelmäkokonaisuudella saatiin vapautettua asiantuntijoiden työaikaa lisäarvoa tuottavampiin tehtäviin.

 

”Järjestelmä otettiin käyttöön kokonaisuudessaan Suomen liiketoiminnoissa ja konsernilaskennan osalta koko konsernissa. Jatkossa siirretään vaiheittain myös liiketoimintaprosessien raportointi tapahtumaan SAP HANA ympäristössä SAP:n raportointityökalujen avulla.” Valion Tietohallintopäällikkö Raimo Jokinen kertoo.Joustava ja tehokas

 

 

Raportointiin ja budjetointiin helppokäyttöisyyttä ja viiveettömyyttä SAP HANA:n avulla

Uusi raportointiratkaisu tarjoaa talouden henkilöstölle viiveettömän moniulotteisen raportoinnin ja kaikille kustannuspaikkavastuullisille helppokäyttöisen vakioraportoinnin. Kustannuspaikkavastaavat syöttävät budjettinsa saman tutun moniulotteisen raportointikäyttöliittymän kautta. Uusi alusta mahdollistaa myös aiempaa sujuvamman järjestelmän jatkokehityksen. Tehdyn taloushallinnon kokonaisratkaisun myötä Valio laajentaa yhteistyötä Bilotin kanssa jatkossa järjestelmän palvelunhallintaan. ”Laajemman yhteistyön kautta Bilot pystyy tarjoamaan meille myös kustannustehokkaampaa kokonaispalvelua.” sanoo Mariia Karhu.

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

News Team

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!