04.07.2014

Bilot vahvistaa big data tarjoomaansa solmimalla ensimmäisenä Suomessa integraatiokumppanuuden Hortonworksin kanssa

Enterprise Hadoop –ratkaisutoimituksia Hortonworks Data Platformin avulla

 

Bilot julkisti tänään liittyneensä Hortonworks Systems Integrator kumppanuusohjelmaan ja toimittaa jatkossa Hortonworksin Data Platformiin (HDP) perustuvia big data ratkaisuja. Hortonworks on johtava Apache™ Hadoop®:in kehittäjä ja tarjoaja. Bilotin asiakkaat hyötyvät helpommasta integraatiosta Hadoop ja SAP HANA –teknologioiden välillä, joista kumpikin ovat johtavia teknologiota big datan hyödyntämisessä yrityskäytössä.

 

Liittymällä Hortonworksin integraatiokumppanuusohjelmaan Bilot vahvistaa kykyään toimittaa yritystasoisia big data –ratkaisuja. Tämä sisältää nyt myös Hortonworks Data Platformin, ainoan 100-prosenttisesti open sourceen perustuvan Hadoop –jakeluratkaisun, joka on erityisesti suunniteltu, rakennettu ja testattu yrityskäyttöä varten.

 

Bilotin palvelut auttavat asiakkaita helposti kasvattamaan sekä strukturoidun että strukturoimattoman tiedon varastointi- ja käsittelykapasiteettia SAP HANA big data installaatiohin liittyen. Integraatio Hadoopiin mahdollistaa asiakkaalle saumattoman skaalautuvuuden big data hankkeissa kerätyn, varastoidun ja käsitellyn tiedon määrän kasvaessa.

 

“Kumppanuutemme Hortonworksin kanssa kasvattaa kykyämme integroida asiakkaamme saumattomasti yritystasoiseen Hadoopiin asiakkaan SAP HANA:a hyödyntävissä big data hankkeissa. Hortonworksin ensimmäisenä integraatiokumppanina Suomessa ja käytännöllisen big datan puolestapuhujana olemme innoissamme voidessamme edistää Hortonworks Data Platformin (HDP) sekä Hadoopin käyttöönottoa Suomessa yleisesti”, sanoo Jani Puroranta, Bilotin analytiikkaratkaisuista vastaava johtaja.

 

Hortonworks Data Platformin ovat rakentaneet Apache Hadoopin suunnittelijat, rakentajat ja käyttäjät. Se sisältää kaikki tarvittavat toiminnallisuudet skaalautuvaan Hadoop –klusterin hallintaan sekä uusien liiketoimintanäkemysten synnyttämiseen olemassaolevista ja uusista big data tietolähteistä. YARN-pohjaisen arkkitehtuurin avulla HDP mahdollistaa tehokkaasti monta samanaikaista työtehtävää, applikaatioita ja prosessointimoottoria yhden klusterin sisällä. HDP on luotettava, varma ja monen käyttäjän yritystason tietoalusta, joka on tärkeä osa modernia data-arkkitehtuuria. HDP auttaa organisaatioita louhimaan, käsittelemään ja analysoimaan suuria eriä strukturoimatonta tietoa ja sen avulla tekemään parempia päätöksiä liiketoimintaansa koskien.

“Toivotamme Bilotin tervetulleeksi Hortonworks Systems Integrator –kumppanuusohjelmaamme ja työskentelemme mielellämme Bilotin kanssa toimittaaksemme HDP:n avulla rakennettuja tietoa hyödyntäviä sovelluksia yhteisille asiakkaillemme”, sanoo John Kreisa, strategisen markkinoinnin johtaja Hortonworksillä. ”Bilotin pitkä kokemus korkean lisäarvon yritysratkaisujen toimittajana Suomessa luo luonnollisen jatkumon Hadoop-integraatiopalveluille kaiken kokoisten yritysten ottaessa Hadoopin enenevissä määrin käyttöön big data –projekteissaan.”

 

 

Bilot on itsenäinen, luova ja aidosti asiakaskeskeinen yritysteknologiayhtiö. Tämä vuonna 2005 alansa johtavien asiantuntijoiden perustama kasvuyhtiö tunnetaan tienraivaajana uusien SAP ja Microsoft –pohjaisten sovellusten kehittämisessä ja käyttöönotossa. Bilot –konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 15 MEUR ja se työllistää noin 120 henkeä. Bilot on SAP:in ja Microsoftin kultatason kumppani. bilot.fi

 

Lisätietoja aiheesta antaa Jani Puroranta, Bilotin analytiikkaratkaisuista vastaava johtaja: jani.puroranta@bilot.fi / +358 50 517 9992

 

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

News Team

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!