Vauhtia kehitysprojekteihin Discoveryn kautta

08.01.2020

Vauhtia kehitysprojekteihin Discoveryn kautta

Joskus ennen kuin lähdetään varsinaiseen kehitysprojektiin on parempi validoida idea, varmistaa että se on oikeasti kehittämisen arvoinen ja selkeyttää tarpeita.

Löydä tiesi

Tähän on tietenkin monia erilaisia tapoja ja menetelmiä, mutta meillä tätä haastetta on lähdetty ratkaisemaan niin kutsutun Discoveryn kautta.

Discovery on design-lähtöinen tapa validoida kehitysidean kannattavuus ja selkeyttää tarpeita. Se on kompakti pakettiratkaisu (yksi hinta), jossa kaksi meidän suunnittelijaa tutustuu annettuun ongelmaan ja lähtee tutkimaan ja työstämään sitä kahden työpajan, haastattelujen ja prototyyppauksen kautta.

Discovery on tarpeeksi tarkka, jotta saadaan validoitua, että idea on varmasti kehittämisen arvoinen, mutta samalla tarpeeksi kevyt, jotta ei käytetä turhaan aikaa ja rahaa liialliseen etukäteen suunnitteluun. Kokemuksemme pohjalta olemme hioneet mallia niin että se ei ole koskaan sidottu kalenteriaikaan, vaan työ suunnitellaan aina niin, miten se sopii parhaiten asiakkaidemme kiireisiin kalentereihin.

Menetelmä tukee hyvin ketterää kehittämistä ja antaa hyvän vauhtipiikin projektin alkuun.

Mikäli Discoveryn jälkeen jatketaan projektiin, niin lähtökohtaisesti toinen suunnittelijoista jatkaa mukana, jotta tavoitteet pysyvät selkeänä.

Tavoitteet

Tavoitteet ovat loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia: tarkennetaan tarpeet niin käyttäjien kuin liiketoiminnan näkökulmasta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että varmistetaan että liiketoimintatapaus on oikeasti sellainen, että siitä saadaan hyötyjä yritykselle.

Samanaikaisesti on myös yhtä tärkeää varmistaa, että ratkaisu on hyödyllinen niille ihmisille, jotka sitä käyttäisivät. Ei ole järkeä tehdä jotain uutta liiketoiminnan kannalta, jos se päätyy kiristämään käyttäjien hermoja vain enemmän.

Se, mitä yllämainittujen tavoitteiden kautta lopulta saavutetaan, on varmistus, että idea on oikeasti kehityskelpoinen ja siitä saadaan selkeitä hyötyjä, jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa ja helpottavat käyttäjien elämää.

Työpajat ja haastattelut

Koko homma aloitetaan aina puolen päivän tai päivän työpajalla. Työpajan aikana käydään läpi lähtötilanne ja siinä olevat haasteet. Visualisoidaan yhdessä prosessi, tunnistetaan prosessiin liittyvät käyttäjäryhmät ja työstetään yhdessä ideoita mitä mahdollisesti lähdetään kokeilemaan. Lopuksi vielä tunnistetaan ketä käyttäjiä voidaan lähteä haastattelemaan/observoimaan käyttäjätarpeiden kartoittamista varten.

Ensimmäistä työpajaa seuraa sitten tunnistettujen käyttäjien haastattelut ja mahdollinen observointi. Lähtökohtaisesti olisi hyvä, että haastateltavia/observoitavia henkilöitä olisi ainakin 2-5.

Haastatteluissa tunnistetaan mitä käyttäjät tekevät nykyään, mitä haasteita tai kipupisteitä heillä on ja millä tavalla he kokisivat, että ratkaisuja voitaisiin parantaa. Haastattelujen kautta saadaan helposti kerättyä käyttäjätarpeita, jotka keskittyvät käytettävyyden parantamiseen ja ratkaisujen hyödyllisyyteen.

Mikäli mahdollista niin haastattelujen lisäksi tehdään observointia, missä suunnittelija seuraa kuinka käyttäjät normaalisti hyödyntävät olemassa olevia ratkaisuja.

Observointien kautta on mahdollista tunnistaa hiljaiset käytännöt, joilla käyttäjät kiertävät olemassa olevien ratkaisujen haasteita, ja täydentää käyttäjätarpeita tiedolla, mikä ei välttämättä nouse esille haastattelujen kautta.

Prosessin lopussa pidetään vielä yksi puolen päivän työpaja, missä esitellään tulokset ja annetaan suositukset seuraavista askelmerkeistä. Lopuksi yhdessä rakennetaan suunnitelma seuraavia askelmerkkejä varten.

Analysointi

Varsinkin käyttäjätarpeiden kanssa tarvitaan aina aikaa tulosten analysointiin.

Haastattelujen ja olemassa olevien ratkaisujen käytön seurannan kautta saadut tulokset on hyvä jäsennellä niin että tunnistetaan varmasti kaikki olemassa olevat kipupisteet ja ymmärretään erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet ja yhtäläisyydet niin käytössä kuin haasteissakin.

Haastattelujen ja observointien tuloksia voidaan verrata liiketoiminnan tavoitteiden kanssa ja näin ollen tunnistaa korkean prioriteetin tarpeita, joiden toteutuksen takaisinmaksuarvo on suuri.

Tuotokset

Lopputuloshan ratkaisee ja osana lopputulosta pitää saada jotain konkreettista, mikä osoittaa tehdyn työn hyödyn.

Jokaisen Discoveryn lopputuloksena toimitetaan:

Näiden lopputuotteiden kautta on helppo kommunikoida eteenpäin mahdollisen kehitysprojektin hyödyt ja alustava budjettitarve, kun lähdetään hakemaan päätöstä toteutukselle tai validoida minimikustannus, jolla halutaan lähteä kokeilemaan hyötyjä.

Yhteenveto

Discovery ei poista suunnittelun tai suunnittelijan tarvetta itse tuotteen tai palvelun kehittämisprojektista. Kehittämisen tapaan UX ja Design on jatkuva iteratiivinen prosessi, joka pitäisi olla sisäänrakennettuna niin projektitasolla kuin yrityksen strategisella tasolla. (Tulevissa blogikirjoituksissa näistä lisää.)

Parhaimillaan Discovery kuitenkin:

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Erkka Puusti

Bilot Alumni

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!