24.09.2013

Auditoinnista elvytyspaketiksi

Olin vuosia sitten mukana toteuttamassa isolle organisaatiolle verkkopalvelua, johon kohdistui erityisiä käytettävyys- ja kapasiteettivaateita. Paljastamatta liikoja, sanon vain että palvelun pohjana ollut valmisohjelmisto valittiin käytännössä yrityksen liiketoimintajärjestelmien lisenssikustannuksia optimoiden, ei liiketoiminnan tarpeiden perusteella.

Projektin loppuvaiheessa koko toteutukselle teetettiin puolueettoman, kansainvälisen tahon toimesta ns. tietojärjestelmäauditointi. Muistan edelleen, kuinka auditoinnin virallisluonteinen henki oli puolin ja toisin saada rastit ruutuun, ikään kuin pakollinen muodollisuus. Auditoinnin tarkoitus ei ilmeisesti ollutkaan tuottaa mitään nykytilaa haastavaa tai asioihin parannuksia tuottavaa – jotain mistä asiakas olisi hyötynyt – ja verkkopalvelu otettiin käyttöön sellaisenaan. Tämä jätti nuoreen mieheen jälkensä ja vahvisti kyseenalaistamisen merkitystä.

Maailma ja taloustilanne on muuttunut, mutta ICT:hen liittyviä auditointeja ja tarkastuksia on edelleen saatavissa vanhaan malliin. Kun katsoo markkinan tarjoomaa, voi todeta että erilaisia ICT:n tavoitteita, suunnitelmia, vastuita ja priorisointeja tuottavia palvelupaketteja on tarjolla. Aika lailla perinteisen oloisia. Luulisi, että tällaisten kilpailuetua petaavien palvelujen laajan käytön myötä voisi lukea parempiakin talousuutisia kuin mitä tänä päivänä joudumme jatkuvasti kohtaamaan.

Olemme saaneet tänä vuonna ottaa vastaan asiakkaidemme ylimmältä johdolta luottamuksellisia haasteita toteuttaa heille ”ICT Auditointia”. Koska meillä ei ole historian painolastia tällaisten palvelujen osalta takanamme, olemme päässeet lähestymään asiaa uudella tavalla – innovoimaan. Pyrimme kokonaisvaltaisesti sekä tarkastelemaan (auditoimaan) että tekemään vilpittömiä suosituksiamme liiketoiminnan pysyvyyden, kasvun ja muuntumisen varmistamiseksi. Pohjaamme ja sovellamme tekemisemme alan standardeihin ja kehyksiin, alan uusimpaan analytiikkaan, kokonaisarkkitehtuurimaiseen lähestymiseen ja yhdistämme kokonaisuuteen myös Bilotin yritysohjelmisto- ja teknologiaosaamisen.

Olemme kehittäneet työmenetelmäksi haastattelurungon, jossa peilaamme ICT:tä ja liiketoimintaa haastattelujen myötä eri kulmista ja vastakappaleinaan. Koska auditiointi sellaisenaan on ennalta oletetun tilanteen arviointia, haemme haastatteluilla suuntaa ja kalibroimme fokustamme sen mukaan missä elvytyksen painopisteet ja ICT:n kulmakivet näyttävät olevan. Olemme onnistuneet pitämään haastattelutilanteet välittöminä ja keskustelua herättävinä hetkinä, ja olemme  kohdanneet erityisesti liiketoimintajohdon haastatteluissa vilpitöntä yllättymistä siitä ettemme kyselekään ”tietotekniikka-asioita”, vaan miten ICT palvelee tai ei palvele liiketoimintaa. Jos haluat kuulla enemmän ICT-elvytyspaketistamme ja minkälaisia painotuksia tarkalleen haemme, ota yhteyttä janne.vihervuori@bilot.fi .

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Janne Vihervuori

Bilot-Alumni

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!