18.01.2018

Astrada5 käyttäjien näkökulmasta

Kerroimme aiemmin Bilotin toimesta Suomen markkinoille vihdoin ja viimein vahvemmin rantautuneesta kustannus- ja kannattavuuslaskentajärjestelmä Astrada5:sta, jonka ehdottomia etuja ovat mallinnuksen helppous, ohjelmiston kattavuudesta syntyvä kokonaisfokus sekä sen mahdollistama laaja-alainen ymmärrys kustannus- ja kannattavuustekijöiden vaikutuksesta.

Me tunnemme järjestelmän erinomaisuuden, mutta ajattelimme, että te haluaisitte mieluummin kuulla siitä Astrada5:n käyttäjien sanoin. Niinpä kokosimme yhteen kokemuksia järjestelmän asiakkailta – on aika päästää loppukäyttäjät ääneen!

Vähemmän huonoa, enemmän hyvää liiketoimintaa

Yrityksen rajalliset resurssit on parempi valjastaa tekemään parempaa bisnestä vähentämällä resurssien käyttöä huonoon bisnekseen. Oleellisinta roolia näyttelee kokonaisuuden ymmärtäminen – joskus on hyödyllistä miettiä kustannuksia ja kannattavuutta yksittäisen tuotteen tai asiakkaan osalta, toisinaan koko tuote- ja asiakasportfolion.

Vaikutukset ulottuvat kuitenkin aina syvemmälle liiketoimintaprosesseihin: yksittäiseenkin tuotteeseen tai asiakkuuteen liittyvä päätös voi olla merkittävä tuotanto- ja henkilöresurssien tehokkuuden parantamisen kannalta.

”Tuottamattoman liiketoiminnan välttäminen on järjestelmän ansiosta paljon helpompaa. Vieläkin tärkeämpänä näen kuitenkin sen, että myynnin, markkinoinnin, kirjanpidon ja johdon välinen sisäinen kommunikaatio on parantunut. Suurin hyöty on siinä, että järjestelmän tuottaman datan pohjalta keskustelemme liiketoiminnastamme paljon enemmän.”

”Astrada5 on ainutlaatuinen. Se on todennäköisesti kattavin ja parhaiten toimiva ratkaisu mille tahansa isolle yritykselle. Tiedämme nyt, millaisia tuotteita meidän kannattaa asiakkaillemme kehittää ja voimme ohjata myyntiä tuottavimpien asiakkaiden suuntaan.”

Mutusta faktaan

Todellinen kuva kannattavuuden muodostumisesta hämärtyy helposti, jos laskenta on epäsäännöllistä ja yksinkertaistettua. Päätöksiä ajaudutaan hajautetussa laskennassa helposti tekemään mielikuvien pohjalta, kun kattava kokonaiskuva kustannus- ja kannattavuusvaikutuksista jää hämäräksi.

”Teknisen osaston edustajana minulle on erityisen tärkeää, että voimme määritellä hinnan laadusta tinkimiselle. Tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun siihen pystymme. Ihan jokaisella alalla toitotetaan, että laatu on tärkeää, mutta samaan hengenvetoon tehdään päätöksiä, joilla heikennetään laatua. Säästön tunnistaminen saattaa vaikuttaa selkeältä: jos prosessista tiputetaan yksi vaihe kokonaan pois, on helppo ajatella, että tällä säästettiin nyt 100 000€ vuodessa. Leikkauksen vaikutus laatuun onkin sitten paljon vaikeammin havaittavissa. Jos tiedetään, miten ratkaisu vaikuttaa laatuun, pitää myös miettiä, millaisia kustannuksia siitä oikeasti seuraa. Moni ei näitä tiedä. Astradan ansiosta me tiedämme, ja se on mielestäni järjestelmän suurimpia hyötyjä.”

Kehitystarpeiden tunnistaminen ja kustannustehokkuustavoitteet selkeämmiksi

Tuotanto- ja palvelutoimintojen paremman kustannustehokkuussymmärryksen avulla on helppo asettaa perusteltuja tavoitteita tehokkuuden kehittämiselle. Astrada5:n simulointiskenaariot havainnollistavat, millaisia vaikutuksia esimerkiksi läpimenovolyymin ja automatisaation kasvattamisella tai työvaiheiden poistamisella on.

”Modularisoitujen tuotealustojen ansiosta eri osien määrä tuotteissamme on vähentynyt. Hallinnollekin on vähemmän tarvetta, kun valikoima on virtaviivaistunut. Aiempi tuotteiden kustannuslaskelmamme ei vain osannut ohjata meitä tähän suuntaan.”

”Astrada5 näyttää meille vaikutukset, joiden olemassaolosta tiesimme, mutta joita vanha kululaskelmamme ei paljastanut. Astrada5:n käyttöönotto on myös huomattavasti lyhentänyt tuotteiden kustannuslaskelman päivittämiseen ja budjettiprosessiin kuluvaa aikaa.”

Jatkuvasti kehittyvä työkalu vastaa asiakkaiden tarpeisiin

Astrada5 on kehitetty asiakaslähtöisesti, ja käyttöliittymää ja toiminnallisuuksia parannetaan jatkuvasti. Dynaamisen ja modernin työkalun lisäksi asiakkaalla on käytössään Astradan vahva asiakastuki.

”Astradan konsulteilla on erittäin hyvät kommunikaatiotaidot: he osaavat selittää yksinkertaisesti, mitä tekevät ja miten. Heillä on vahva kokemus tuotantoteollisuudesta, ja he tietävät, miten välttää kompastuskivet kannattavuusmallia suunnitellessa.”

”Ratkaisu on erittäin tehokas. Astradan tahtotila ja ennen kaikkea kyky ratkaista ongelmamme teki vaikutuksen – ongelma kun ei rehellisyyden nimissä ollut meille itsellekään alkujaan yhtään selvä.”

  

Tekstin sisällön ovat koostaneet yhdessä Bilotin Business Lead, Samuli Sikanen ja Astrdan CEO, Tomas Bandmann. Lisätietoa kannattavuuslaskennan kehittämisestä ja Astradasta:

Suomi ja Puola: Samuli Sikanen, samuli.sikanen@bilot.fi, +358 (0)50 5989196

Ruotsi ja muut markkinat: Tomas Bandmann, tomas.bandmann@astrada.se, +46 (0)73 640 80 86

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Samuli Sikanen

Business Lead, Pricing & Profitability Management

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!