11.08.2015

Asiakas- ja tuotekannattavuuden kehittäminen tukkuliiketoiminnassa

Bilot on ollut vuodesta 2013 kehittämässä Heinon Tukun asiakas- ja tuotekannattavuuslaskentaa. Tässä blogissa jaamme asiakkaamme kanssa kirjoitetun tarinan laskennan toteutuksesta. Kustannus- ja kannattavuuslaskennan toteutus ja kehittäminen eteenpäin on yhdistelmä vahvaa liiketoiminta- ja teknologiaosaamista. Heinon Tukun toimitusjohtaja Marja Hämäläinen onkin todennut, että: ”Toimittajaksi valitsimme Bilotin, koska heillä oli teknisen toteutusosaamisen lisäksi tarjota monipuolista liiketoiminnallista näkemystä, josta saimme erityistä lisäarvoa.” Itse mallin kehittäminen jatkuu liiketoimintaprosessien kehittyessä ja muuttuessa. Lisäksi lukujen analysointi tuo uusia näkemyksiä niin itse liiketoiminnan kuin mallinkin kehittämiseen.

 

PAREMPAA LIIKETOIMINNAN OHJAAMISTA TEHOKKAALLA  KUSTANNUS- JA KANNATTAVUUSLASKENNALLA SEKÄ RAPORTOINNILLA

 

Bilot toimitti Heinon Tukulle asiakas- ja tuotekannattavuuslaskennan sekä raportoinnin -ratkaisut. Ratkaisu perustuu kustannusten tehokkaaseen jakamiseen aina laskuriville hyödyntäen SAP:n kustannus- ja kannattavuuslaskennan (SAP Profitability And Cost Management) sekä tietovarastoinnin (SAP Business Warehouse) teknologioita. Lukujen analysointiin ja raportointiin Heinon Tukku käyttää SAP:n raportointityökalua (SAP BO Analysis for MS Excel). Tehokkaat työkalut ja hyvin rakennettu laskentamalli mahdollistavat nyt kustannusten ja kannattavuuden tarkastelun useista eri näkökulmista mm. asiakkaittain, tuotteittain, myyntikanavittain ja prosesseittain.

 

Heinon Tukku  harjoittaa päivittäistavaroiden, alkoholijuomien ja toimistotarvikkeiden tukkukauppaa ja maahantuontia sekä liha- ja kalatuotteiden jalostusta. Yritys haluaa tarjota parasta niin asiakkaillensa, henkilöstölleen kuin ympäristöllekin.

TukkuHeino-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli n. 239M euroa ja henkilöstömäärä 450 henkilöä. Heinon Tukku on yksi Tuko Logistics Osuuskunnan omistajista Wihuri Oy:n, Suomen Lähikauppa Oy:n ja Stockmann Oyj Abp:n rinnalla.

Heinon Tukku on ollut SAP:n käyttäjä vuodesta 2006. Bilot on ollut Heinon Tukun ratkaisutoimittajana vuodesta 2009, toimittaen ratkaisuja verkkokauppaan, varastonhallintaan, ostolaskujen hyväksyntään ja asiakkuudenhallintaan – ja nyt uutena alueena asiakas- ja tuotekannattavuuslaskentaan.

 

Kannattavuuslaskennan kehittäminen

Heinon Tukku on tehnyt aiemmin pieniä selvityksiä kustannus- ja kannattavuuslaskennan saralla kuten vuonna 2011 toimintolaskennan yleiskustannusten allokointiharjoitus prosessi- ja toimintotasolla. Tällöin kustannuksia ei kuitenkaan viety vielä asiakas- ja tuotetasolle.

Heinon Tukulla on enemmän kuin 25 000 tuotetta ja tuhansia asiakkaita, joten kustannusten hajoittamiseksi tuotteille ja asiakkaille tarvittiin tehokas allokointityökalu. Kuukausittain käsiteltävät 114 000 keräilyriviä vaativat lisäksi paljon työkalun suorityskyvyltä. Allokointityökaluksi valittiin SAP:n kustannus- ja kannattavuuslaskentaratkaisu jo aiemmin laajan SAP-tuotteiden käytön myötä. Lisäksi otettiin käyttöön raportointiin ja analytiikkaan SAP:n tietovarastoinnin työkalu.

”Toimittajaksi valitsimme Bilotin, koska heillä oli selkeästi teknisen toteutusosaamisen lisäksi tarjota liiketoimintakonsultointia siitä, miten toimintolaskentamalli kannattaa rakentaa tarpeiden täyttämiseksi ja miten saatuja laskentatuloksia voidaan hyödyntää liiketoiminnan ohjaamisessa”, Heinon Tukulla kannattavuuslaskennan kehitysprojektista vastannut Kehityspäällikkö Tommi Klemola kertoo.

 

Aikaperusteinen toimintolaskenta helpottaa ja selkeyttää mallia ja sen ylläpitoa

Määrittely aloitettiin laskentasääntöjen mallintamisella Excelissä. Bilotin suosituksesta yleiskustannusten allokoinneissa on hyödynnetty aikaperusteista toimintolaskentaa, minkä myötä toimintojen tarkastelu on ollut selkeää. Mallinnuksessa on aikaa vievien kyselyiden ja suhteellisten osuuksien arvioinnin sijaan arvioitu ja mitattu toimintojen tekemiseen käytettyjä aikoja.

Aikaperusteinen tarkastelu tukee aiempaa paremmin prosessien ja näiden kustannusrakenteiden kehittämistä tulevaisuudessa ja pystyy tuottamaan parempaa tietoa esimerkiksi palveluiden hinnoitteluun.

 

Hyvin suunniteltu malli antaa liiketoimintakriittistä tietoa

”Lähtötavoitteena oli saada tarkempi kuva asiakkaiden ja tuotteiden kustannuksista ja kannattavuuksista aina EBIT:iin asti”, Tommi Klemola kuvaa. Tietoa prosessien kustannuksista tarvitaan enenevässä määrin tukemaan keskusteluja asiakkaiden kanssa.

Bilotin toimittama laskentamalli ja raportointi mahdollistavat kannattavuuden raportoinnin asiakkaittain, tuotteittain ja kanavittain ja sen analytiikkaan on mahdollista tuoda helposti uusia myynnin dimensioita, jolloin tuotettu informaatio on rikkaampaa ja sillä on laajemmat käyttökohteet. Lisäksi itse laskentamallin laajentaminen uusilla prosesseilla ja toiminnoilla on jatkossa helppoa.

Mallin tuottamista luvuista pystytään näkemään helposti syy-seuraus –suhteet, esimerkiksi että pienien erien keräily per kilogramma tulee kalliimmaksi kuin suurien erien keräily tai että sähköinen tilaus ja puhelintilaus ovat kustannuksiltaan erit.

”Jatkossa kustannus- ja kannattavuusraportoinnin antamia tietoja tullaan käyttämään kasvavassa määrin yrityksen ohjaamisessa – niin hinnoittelun tukena kuin suuremmissakin liiketoiminnan linjauksissa. Lisäksi mallin käyttöä tullaan laajentamaan Heinon toimitustukun Espoon yksiköstä muihin yhtiön yksiköihin.”, Tommi Klemola summaa.

 

 

 

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Samuli Sikanen

Business Lead, Pricing & Profitability Management

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!