19.01.2015

Älykästä ja yksinkertaista – Simple and Smart

Vihdoin alkaa tuntua siltä, että ohjelmistojen kehitystrendit ja liike-elämän yritysten tarpeet alkavat kohdata. Molempien kohdalla on alkanut tapahtua merkittävä muutos. Ohjelmistoteollisuus on murroksessa, missä pilvipohjaisten ratkaisujen tarjonta on laajentunut, kilpailu on jälleen monipuolistunut ja jakelu on globalisoitunut. Pilvestä on tullut päivittäistavaraa ja pitkälti vakioitunutta.

Samalla päättäjät ovat tulleet yhtä aikaa vaativammiksi ja vaatimattomammiksi. Nykyään vaaditaan entistä parempaa käytettävyyttä, ketterämpää käyttöönottoa, tiheämpää innovaatiosykliä ja nopeampaa investointien takaisinmaksua. Vaatimattomuus taas liittyy siihen, että riittävän hyvä nykyään oikeasti riittää. Enää ei helposti löydy perusteita saati maksajaa loputtomaan virittämiseen ja viilaamiseen.

Teknologian kehitys, alkaen informaation hyperkasvusta ja tiedon jakelun ja käsittelyn kehittymisestä (internet, kaiken internet, big-data, mobiliteetti, sosiaalinen media, läpinäkyvyys ja kaiken nopeutuminen) on johtanut kompleksisuuden kiihtyvään lisääntymiseen.

Nyt on yksinkertaistamisen aika. Se ei tarkoita vähempää vaan suoraviivaisuutta ja turhan välttämistä. Se on uusia ratkaisuja, jotka osuvat kohteeseen ja tarpeeseen tarkemmin ja nopeammin. Uusi teknologia mahdollistaakin yksinkertaisemman arkkitehtuurin, palvelupohjaiset rakenteet ja kapasiteetin reaaliaikaisen optimoinnin.

Digitaalisen ja verkottuneen maailman luomat mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. Älykkäät sovellukset luovat kilpailuetua ja yksikertaisuus antaa mahdollisuuden ketterään uudistamiseen pienemmin investoinnein. Informaatiota kyetään hallitsemaan aiempaa kattavammin ja käsittelyyn on tullut käsittämätön määrä kyvykkyyttä, tehokkuutta ja varmuutta. Kehittynyt, reaali-aikainen informaation hallitseminen luo ennen näkemättömän paljon mahdollisuuksia rakentaa ja tarjota älykkäitä sovelluksia, jotka parantavat yritysten kykyä ymmärtää asiakkaitaan, tunnistamaan paremmin mihin kannattaa kohdistaa panokset, ennustamaan tulevaa ja ohjaamaan toimintaa entistä paremmin.

Älykkäät sovellukset yhdistävät eri ratkaisuja ja hitsaavat erillisten ratkaisujen parhaat palat yhdeksi. Nämä voivat kohdistua johonkin kyvykkyyteen, esimerkiksi hinnoitteluun tai laajempaan kokonaisuuteen, kuten sähköisen kaupankäynnin kokonaisratkaisuun, missä vakioratkaisu turboahdetaan massakustomoiduilla lisäominaisuuksilla. Älykäs ratkaisu voi olla myös sitä, että yhdistetään tarkoituksenmukaisesti eri ratkaisujen parhaita kyvykkyyksiä ja ominaisuuksia yhdeksi sovellukseksi. Riisutaan turha tauhka pois ja viritetään tarvittavat osat kohdennettuun tarpeeseen.

Siinä missä SAP pyrkii yksinkertaistamaan ratkaisuja, ekosysteemi tekee niistä älykkäitä ja asiakkaiden ehdoilla. Harvoin yksinkertainenkaan ratkaisu on sellaisenaan asiakkaalle täysin sopiva. Yhteensopivuus prosesseihin ja käyttöönotto, olkoon kuin yksinkertainen hyvänsä, jää useimmiten IT kumppanin vastuulle.

Kumppanien rooli on muuttunut merkittävästi ja entistä haastavampaan suuntaan. Haastavampaan siksi, että paradoksaalisestikin teknologian itseisarvo pienenee ja soveltaminen, kokonaisratkaisun toimittaminen ja palvelumuotoilu kasvaa. Kumppanin rooli on myös olla vauhdinjakaja uusien innovaatioiden ja asiakkaiden kehittyvän maturiteetin välillä. Pitää omaksua uuden aallon teknologiat, auttaa asiakasta tunnistamaan miten teknologialla voidaan luoda liiketoiminalle lisäarvoa ja varmistaa, että päätöksenteon hetkellä toimituskyky on olemassa.

Nyt siis on aika yksinkertaistaa älykkäästi – ”Smart and Simple”. Tämä on ajankohtainen ja ehkä monitahoinenkin iskulause, joka kuvastaa hyvin missä markkinoilla ja IT toimialalla ollaan menossa. SAP Innovation Forumissa (4.3) on esillä käytännön esimerkkejä ja kollegoideni blogeissa niistä jo esimakua.

Jaa
Contact Person

Bloggaaja

Mika Tanner

Bilot Alumni

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Vincit ja Bilot ovat nyt virallisesti yhtä!

Toiminta jatkuu Vincit-nimen alla.

You have Successfully Subscribed!