15.03.2017

Voiko sen ennustaa?

Voiko ilman selvännäkemisen kykyä tai kysymättä apua sammakolta ennustaa, kuinka hyvin tai huonosti muutoshanke tulee organisaatiossa menemään?

Tässä tapauksessa tarkastelun kohteena on tiedolla johtamisen kyvykkyyksien ja kulttuuriin kehittäminen. Hanke, jossa kyse on paljon muustakin kuin teknologian modernisoinnista. Tavoitteena muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja tekemistä datalähtöiseksi sekä saada koko organisaatio jakamaan yhteinen tilannekuva ja tekemään sen pohjalta rohkeita ja eteenpäin katsovia päätöksiä. Ei ihan pienet tavoitteet.

Koska kaikissa itseään kunnioittavissa artikkeleissa täytyy olla joku viitekehys, niin otetaan sellainen tähänkin mukaan.

Thomas Davenport kysyy Analytics at Work- kirjassaan ”Mitä kyvykkyyksiä ja assetteja yrityksessä tulee olla, jotta tiedolla johtamisen hankkeet onnistuvat?”.  Tutkimuksiensa perusteella Davenport päätyy akronyymiin DELTA, jossa:

D = Data. Pääsy riittävän hyvälaatuiseen dataan.

E = Enterprise orientation. Pystytäänkö toimimaan yhdessä yli organisaatiorajojen/siilojen.

L = Leadership. Johtajuus, esteiden raivaaminen, riskin ottaminen (myös henkilökohtainen), suunnan systemaattinen näyttäminen.

T = Targets. Tunnistettu muutoksen kautta syntyvät liiketoimintamahdollisuudet (business case).

A = Analysts. Tarvittava analysointiosaaminen, numeronikkarit.

Omankin kokemuksen mukaan jokainen näistä elementeistä on tärkeä, mutta ilman yhtä muilla ei ole mitään väliä.

 

L

 

Nyt sitten siihen ennustukseen. Ennustan, että kyseinen hanke tulee menemään loistavasti.

Tämän ennusteen selittävinä tekijöinä toimivat: Suunta, voima ja sinnikkyys.

Suunta on selvä ja sen kommunikointi on selkeää ja toistuvaa.

Voimaa tarvitaan, kun reaalielämä ja ankeuttajat iskevät. Havuja perkele!

Sinnikkyys on välttämätön ominaisuus. Muutoshankkeen tulokset nähdään 2-3 vuoden kuluttua. Jaksoon mahtuu myös niitä päiviä, jotka voisi vaihtaa.

Nähtäväksi jää, kuinka hyvin ennustukseni osuu kohdalleen. Jos ennustus menee pieleen, syön hatullisen sitä itseään ja kysyn seuraavan kerran sammakolta apuja.

 

Share
Contact Person

Blog writer

Juha Kostamo

Bilot Alumnus

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!