27.01.2013

Liiketoiminta-analytiikan ohjelmistot, osa 1

Oletko harkitsemassa analytiikkaohjelmiston hankkimista, mutta suuret lisenssikustannukset ja ohjelmiston hyödynnettävyys arveluttavat? Onko investoinille riittäviä perusteita? Kenties teillä on käytössä analytiikkaohjelmisto, mutta sen hyödyntäminen on jäänyt puolitiehen eikä investoinnin kannattavuus ole vakuuttanut toistaiseksi.

Liiketoiminta-analytiikkaa voi tehdä kohtuullisilla kustannuksilla, tinkimättä suuremmin ohjelmistojen ominaisuuksista ja toiminnallisuudesta. Nykypäivänä löytyy useita kaupallisia ratkaisuja, kuten hyvin tunnetut SAS ja IBM SPSS sekä tällä alueella tuntemattomampi Microsoftin SQL Server SSAS.

Edellisten lisäksi on useita open source-ohjelmistoja, kuten R-ohjelma ja RapidMiner. Näiden ohjelmien hinta on merkittävästi pienempi kuin täysin kaupallisilla vastineilla.  Kokonaan ilmaisia ovat R-ohjelma ja RapidMinerin peruspaketti. Tiedon louhinnan ja tilastotieteen menetelmien osalta ne kuitenkin ovat jopa kaupallisia versioita edistyneempiä.

Ohjelmien hinnoittelu on yleensä kaksivaiheinen. Ensiksi on hankintahinta ja sen jälkeen maksetaan vuosittain päivitys-hintaa,  joka on n. 10-30%:ia hankintahinnasta. Hankintahinnoissa on isoja eroja eri ohjelmistojen välillä, mutta myös asiakkaan ympäristö ja tarpeet vaikuttavat ratkaisevasti hintoihin. Halvimmillaan hankintahinnat lähtevät muutamasta tuhannesta eurosta, mutta isossa yritystason ratkaisussa voidaan päätyä kuusinumeroisiin lukuihin.

Open source-ohjelmistojen etuna on myös ohjelmiston ripeä päivittyminen (uusia menetelmäkirjastoja tulee tiheään saataville) ja osaajien tarjonta. Täysin kaupallisten ohjelmistojen käyttöönotossa joudutaan kouluttamaan uusia osaajia keskitetysti, koska ohjelmistojen käytön harjoitteleminen kotikoneella tai työpaikan läppäreillä ei onnistu, eikä näin ollen osaajia synny. Open source-ohjelmistojen käyttöä voi sen sijaan jokainen harjoitella omalla koneellaan (kotona tai töissä) niin paljon kuin innostusta riittää. Tästä syystä alalta valmistuvat opiskelijat yleensä hallitsevatkin ko. ohjelmia jo suhteellisen syvällisesti työelämään siirtyessään.

On kuitenkin syytä muistaa, että IBM SPSS ja SAS tarjoavat täyden asiakastuen sekä ottavat vastuun ohjelmistojen toimivuudesta. Tämä mahdollisuus on myös RapidMinerin kaupallisessa versiossa.  Eräillä toimialoilla on muodostunut lähes standardiksi käyttää tiettyä ohjelmistoa, esimerkiksi lääketeollisuuden yritykset käyttävät lähes poikkeuksetta SAS-ohjelmistoa tutkimuksissaan. Isojen yritysten ohjelmistohankinta on yleensä ilmeinen SAS, SPSS, Rapidin kaupallinen versio tai SQLServer SSAS-paketti. Näistä kolme ensimmäistä soveltuvat laaja-alaiseen käyttöön ja viimeinen rajallisempaan analyysiin.

Analytiikkaohjelmistoa valittaessa tulee ottaa huomioida mm. seuraavat seikat:

Louhia on ohjelmistoriippumaton analytiikkapalveluiden tarjoaja. Kokemuksemme mukaan onnistumisen kannalta merkittävintä on data-analyytikoiden ja projektiryhmän osaaminen. Se merkitsee ainakin 90%:ia lopputuloksesta.  Loppu 10%:ia on ohjelmistoja ja tekniikkaa.

Artikkelin seuraavassa osassa luodaan katsaus seuraaviin analytiikkaohjelmistoihin: R-ohjelma, RapidMiner ja SQLServer SSAS.

Share
Contact Person

Blog writer

Mika Laukkanen

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!