02.04.2013

Ja maailman paras raportointiohjelmisto on…

Gartner Magic Quandrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 2013

Konsulttiyhtiö Gartner julkaisee vuosittain maailmankuulun arvionsa business intelligence ja analytiikkaohjelmistoista. Koko raportin löydät Gartnerin sivuilta. Käymme seuraavissa parissa kirjoituksessa tiivistetysti läpi tuon raportin tulokset.

Gartnerin nelikenttä 2013

Gartnerin raportti tiivistyy nelikenttään, jossa BI-softat on luokiteltu kahden mittarin mukaan: a.) ability to execute & b.) completeness of vision. Ensimmäinen tarkoittaa ohjelmiston kykyä suoriutua tehtävistään, käytön helppoutta, asiakastyytyväisyyttä, suorituskykyä jne. Jälkimmäinen viittaa siihen miten kokonaisvaltaisesta paketista on kyse. Jos tuoteperheestä löytyy työväline vain raportointiin, ei tule korkeaa arvosanaa. Mutta jos paletista löytyy mahdollisuuksia mobiilikäyttöön, työväline budjetointiin ja ennakoivaan analytiikkaan, nousee arvosana.

Näiden kahden mittarin perusteella ohjelmistot on luokiteltu 4 ryhmään: a.) niche-toimijoihin (vasen alakulma), b.) haastajiin (vasen yläkulma), c.) visionääreihin (oikea alakulma) ja d.) johtajiin (oikea yläkulma). Vuoden 2013 raportin nelikenttä näyttää tältä:

garter-mq_2013-graph

Gartnerin raportit visualisoituna vuosilta 2007-2013

Otimme Gartnerin raportit vuosilta 2007-2013, purimme nelikentät koordinaateiksi ja sijoitimme ne tekemäämme visualisointiin kauniiksi motion chart:ksi. Animoidun visualisoinnin löydät Louhian sivuilta. Visualisoinnin avulla näet miten softat ovat kehittyneet vuosien varrella.

Tableau siirtyy johtajiin

Hurjassa vauhdissa oleva Tableau siirtyy uusimmassa Gartnerin raportissa leaders-kategoriaan. Olemme myös Louhialla ottaneet käyttöön Tableau Public –ilmaisohjelmistot ja kokemukset ovat erinomaiset. Käy katsomassa vaikka kuntadatan visualisointimme. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, Tableau oli vielä pari vuotta sitten niche-kategoriassa mutta sen vauhti leaders-porukkaan on ollut kautta aikain nopein. Vain Qlikview on pystynyt yhtä huimaan nousuun mutta siltä vei siihen useampi vuosi.

Gartner_Tableau_motion_chart

Vahvuudet (Gartnerin raportin mukaan)

Heikkoudet/huomioitavaa

Seuraavassa numerossa: IBM Cognos, Qlikview ja Microsoft.

Share
Contact Person

Blog writer

Ville Niemijärvi

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!