12.02.2013

Analytiikkaa palveluna

Liiketoiminta-analytiikkaa varten ei tarvitse välttämättä kalliita lisenssi-investointeja vaan analytiikan voi tilata myös palveluna. Tällöin datan analysointi ja (ennuste)mallien muodostaminen tapahtuu analytiikkaan erikoistuneiden yritysten palvelimilla ja ohjelmistoilla.

Asiakas saa itselleen lopuksi analyysien tulokset, esimerkiksi visualisoidun loppuraportin asiakaspoistumaan vaikuttavista tekijöistä. Tulokset voidaan myös integroida asiakkaan CRM-, raportointi- tai ERP -järjestelmiin. Yksinkertaisimmillaan tämä on nippu SQL-lauseita, jotka sisältävät analytiikkamallin muodostavan logiikan, jota voidaan sitten hyödyntää esimerkiksi hälyraporttien muodostamisessa. Tai jos ollaan tehty asiakassegmentointi, voidaan uudet segmentit ajaa eräajolla CRM-järjestelmään.

Perinteisissä raportointihankkeissa korostuu usein liiaksi raportointisofta: sen käyttöliittymä ja toiminnallisuus. Kuitenkin tärkeintä kaikissa päätöksentekojärjestelmissä on se mitä kysytään ja mitä ongelmia ollaan ratkaisemassa. Analytiikkahankkeissa tämä tulee erityisesti esille: analytiikkaprojektit ovat täsmäratkaisuja, joiden on tarkoitus taklata jokin liiketoimintaongelma, vähentää kuluja tai lisätä myyntiä. Se millainen käyttöliittymä analytiikkasoftassa on, ei ole mitään merkitystä asiakkaalle.

Tärkeintä kaikessa päätöksentekojärjestelmissä on se mitä kysytään ja mitä ongelmia ollaan ratkaisemassa. Käytettävä raportointi- tai analytiikkasofta on toissijainen.

Ainoastaan jos asiakas haluaa itse tehdä mallinnustyötä tai jos malleja on tarkoitus ajaa automatisoidusti jatkuvalla syötöllä, tulee softahankinta välttämättömäksi. Mutta jos esimerkiksi asiakassegmentoinnin tai ostoskorianalyysin haluaa tehdä kerran puolessa vuodessa, ei lisensseihin investointi ole kannattavaa vaan tällöin kannattaa tilata toteutus palveluna.

Share
Contact Person

Blog writer

Ville Niemijärvi

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!

Vincit Bilot

Bilot & Vincit have joined forces!

See where the story continues 

You have Successfully Subscribed!